ZAKŁAD UTYLIZACJI //UTYLIZACJA ODPADÓW POUBOJOWYCH

Jednym z ważnych ogniw działalności DROB-BOGS jest utylizacja odpadów III kategorii, tj. niskiego ryzyka oraz produkcja mączki mięsnej, mączki z piór i tłuszczu. Utylizowane odpady pochodzą z bieżącej produkcji zintegrowanej z zakładem utylizacji ubojni drobiu. Zawierają one w 100% materiał drobiowy pochodzący ze zdrowych kurcząt, dopuszczonych przez Weterynaryjną Inspekcję Sanitarną do spożycia przez ludzi. Mączka mięsna, mączka z piór oraz tłuszcz wykorzystywane są w produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących (koty, psy) i futerkowych. Oferujemy:

  • usługę utylizacji oraz skup odpadów poubojowych III kategorii,
  • mączkę drobiową wysokobiałkową, zabezpieczoną antyoksydantami,
  • mączkę z piór po hydrolizie,
  • tłuszcz zwierzęcy.

MĄCZKA MIĘSNA DROBIOWA, STABILIZOWANA

Oferujemy w ciągłej sprzedaży wysokobiałkową mączkę mięsną, stabilizowaną, która wyprodukowana jest w 100% z materiału drobiowego. Ma ona postać sypkiego proszku, jednolitego, bez cząstek zwęglonych oraz ciał pochodzenia innego niż materiał drobiowy. Jest stabilizowana poprzez dodanie przeciwutleniacza BHA, BHT, którego rodzaj oraz dawka jest właściwa dla produktów przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących. Typowa mączka mięsna ma kolor jasno-brązowy, zapach – swoisty. Jest pakowana w worki polipropylenowe typu big-bag, o pojemności ok. 1 tony. Każda partia wyprodukowanego towaru jest odrębnie oznakowana i w pełni identyfikowalna. Do każdej dostawy dołączony jest Handlowy Dokument Identyfikacyjny.

MĄCZKA Z PIÓR PO HYDROLIZIE

Mączka z piór po hydrolizie ma postać proszku sypkiego, jednolitego, bez cząstek zwęglonych oraz ciał pochodzenia innego niż pióra drobiowe. Charakteryzuje się swoistym, ładnym zapachem oraz ciemno-brązowym kolorem. Jest pakowana w worki polipropylenowe typu big-bag, o pojemności ok. 1 tony. Każda partia wyprodukowanego towaru jest odrębnie oznakowana i w pełni identyfikowalna. Do każdej dostawy dołączony jest Handlowy Dokument Identyfikacyjny.

TŁUSZCZ DROBIOWY

Tłuszcz drobiowy produkowany jest w 100% z materiału drobiowego. Ma postać ciekłą i charakteryzuje się swoistym zapachem i jasno-żółtym kolorem. Każda partia tłuszczu jest w pełni identyfikowalna. Składowana jest w specjalnie przystosowanych do tego zbiornikach oraz transportowana w specjalistycznych cysternach przystosowanych do przewozu substancji ciekłych III kategorii. Do każdej dostawy dołączony jest Handlowy Dokument Identyfikacyjny.
 

STANDARDY JAKOŚCI //UTYLIZACJA ODPADÓW III KATEGORII

Każdy etap procesu utylizacji przebiega ściśle według norm i zasad systemu kontroli jakości HACCP. Zapewnia to utrzymanie stałej, wysokiej jakości produkcji. Instalacja utylizacyjna oraz proces produkcji spełniają normy prawa narodowego oraz są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Zakład utylizacji znajduje się pod stałą, ścisłą kontrolą służb weterynaryjnych. Poszczególne produkty są regularnie badane pod kątem zawartości białka oraz innych składników chemicznych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Tryb. oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi.
 

OCHRONA ŚRODOWISKA //USŁUGI UTYLIZACJI

Zakład utylizacji, który został uruchomiony w grudniu 2011 r. jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu ciepło wytworzone podczas utylizacji odpadów jest wykorzystywane do ogrzewania wody oraz hal produkcyjnych w zintegrowanej z zakładem ubojni drobiu. Instalacja utylizacyjna wyposażona jest ponadto w system dezodoryzacji chemicznej zapachów. Dzięki temu do atmosfery wydostaje się wcześniej oczyszczone powietrze technologiczne.

Dzięki linii utylizacji DROB-BOGS jest jednym z nielicznych w pełni przyjaznych dla środowiska zakładów drobiarskich w Polsce i Europie, które w całości utylizują odpady poubojowe. Wysoka moc przerobowa zakładu pozwala też na świadczenie usługi utylizacji odpadów III kategorii dla okolicznych ubojni drobiu. Dodatkowym elementem, który chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami produkcyjnymi jest zintegrowana z ubojnią drobiu wysoko-wydajna oczyszczalnia biologiczna.
 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE //TŁUSZCZ & MĄCZKA

Posiadamy specjalistyczne środki transportu oraz uprawnienia do przewozu odpadów III kategorii oraz produktów utylizacji. Mączka mięsna oraz z piór transportowane są w specjalnie do tego przystosowanych ciężarówkach o ładowności do 24 ton. Tłuszcz zwierzęcy transportowany jest w cysternach o pojemności do 25 000 litrów/22 ton.

DOSKONAŁA LOKALIZACJA //USŁUGI UTYLIZACYJNE DROB-BOGS

Zakład utylizacji odpadów poubojowych III kategorii położony jest w bardzo dogodnej lokalizacji: w centrum Polski w odległości 120 km od Warszawy i jedynie 3 km od drogi ekspresowej Warszawa-Katowice. Dokładna lokalizacja przedstawiona jest na interaktywnej mapie poniżej: