TŁUSZCZ DROBIOWY

 • Termin przydatności: 3 miesiące
 • Typowa analiza chemiczna Mączki Drobiowej:
  • wolne kwasy tłuszczowe: 7%
  • wilgotność: 0,99%
  • arsen – nie stwierdzono powyżej granicy
   oznaczalności ( 0,018 mg/kg)
  • kadm – nie stwierdzono powyżej granicy
   oznaczalności ( 0,022 mg/kg)
 • Barwa: ciemno-miodowa